Izabela Makulus image

Izabela Makulus
Certified Therapist

 

Poland - Szczecin 
 
Tel. +48 697 330332
Email: click to contact
English
Polish

Nazywam się Izabela Makulus. Jestem terapeutą. Wspieram klienta w poprawie jakości życia, odzyskiwaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, rozwoju osobistym i uwolnieniu od traum wpływających na powstanie takich dolegliwości jak trudne relacje z innymi w pracy lub rodzinie, depresja, powtarzające się a nawet obsesyjne myśli, lęk, jąkanie się, kryzys duchowy, nałogi związane z alkoholem, seksem, jedzeniem i innymi. W mojej pracy ważnym czynnikiem jest uporządkowanie relacji. 


Documents for downloading:

September 15, 2012: First draft.
Logon